Rambler's Top100
 
 


История России
Всемирная история

День Анзак,Австралия,Новая Зеландия.
День освобождения во 2-й мировой,Италия
День революции,Португалия
   

Слобожанщина - історія розвитку

История России, Всемирная история

ПОИСКРЕКЛАМА

Список рефератов по истории

Слобожанщина - історія розвитку Скачать Слобожанщина - історія розвитку

Вступ
  1. Герб Харкова.
  2. Історія Слобожанщини
     a. Дике поле - Слобідська Украина
     b. Заселення Слобожанщини
  3. Народження   й становлення Харкова  або  Харків яко
    українське  місто:
     a. Харків у XVII—XVIII ст. Нарис за мотивами історичного
       дослідження
     b. Процес русифікації після скасування автономії Дмитра Івановича
       Багалія
     c. Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.

Вступ
   Нарід завжди творить свою історію і державний устрій  і  його
національні форми. І про се треба добре пам'ятати, бо усяка інша ненародня
історія буде однобока. Щодо історії України, то вона у основі своїй завжди
була народньою. І справді: рівняючи історію великоросійського народа у
московську добу і історію українського народа під Литвою та Польщею, ми
бачимо, що у першій головне місце зайняло складання Московської держави,
котре утворювали більш усього московські царі, а український нарід тоді
зовсім не мав своєї власної держави і своїх дарів і боровся з польською
державою. На сю боротьбу він стратив усі свої сили, усе своє завзяття, усе
своє життя, пролив ціле море своєї крові. Раніше українські історики
особливу увагу звертали не на внутрішнє життя, а на події, бо вони справді
були дуже цікаві, поетичні, драматичні, торкалися й народнього життя, бо їх
творив нарід під проводом своїх проводарів — гетьманів, кошових отаманів і
т. п. Але вже українські історики 60-х років (XIX сторіччя, прим.автора
сайту), як Вл. Антонович, Ол. Лазаревський, стали на інший шлях: вони
викинули прапор внутрішньої історії України. Я 35 років іду під сим же
прапором, бо почав розробляти історію українського народа з 1882 року і
більш усього працював по історії Слобожанщини, бо сам тут пробував. Тепер,
коли український нарід скинув кайдани, у нього збільшилася потреба знати
свою історію. Історію Слободської України треба знати і нашій інтелігенції,
котра працюватиме серед слободсько-українського  населення,  і  самому
народові, котрий своєю кровію обороняв сю країну од ворогів.
   Обробляючи землю, він поливав її своїм потом, творив історію, а тепер
захоче й повинен буде її знати, бо сам нині коватиме свою долю, своє щастя,
свою волю. Історія Слободської України є частина загальної історії України.
І через те її захоче знати і увесь відроджений у своїй національній
самосвідомості український нарід. А у населення Слобожанщини нехай його
національна самосвідомість починається з того, що найближче до нього — з
свідомості про те, що творили його діди  та  прадіди,—  з  історії
Слобожанщини. І хай ся історія буде справжньою історією народа — його
подій, його життя, його горя, його радощів, його думок, мрій та надій і
знову-таки усього народу — усіх його колишніх станів: і козацтва, і його
старшини, і поспільства, і міщанства, і духовенства з їх матеріальними
здобутками, просвітою і культурою, з усім національним обличчям.
У народів Західної Європи, наприклад, у швейцарців ми бачимо велику
прихильність до їх місцевої історії, археології, ми бачимо у них навіть
місцеві музеї. Європейські педагоги завжди вимагають, щоб іще з нижчої
школи починалася знайомість учнів перш усього з тим, що вони бачуть біля і
навкруги себе, щоб вони це зрозуміли, бо коли зрозуміють, то й
шануватимуть, й цінуватимуть, і любитимуть. А коли се буде, то се буде дуже
корисне і для науки, бо тоді не гинитимуть так, як нині, пам'ятки нашої
старовини. Повинні і ми свою місцеву історію ввести у програми нижчої
народньої школи, у програми шкіл для дорослих і задля позашкільної
просвіти.
|Д. Багалій |                              |
|      |Передмова до книги "Історія Слобідської України", 1918 рік |


|Герб Харкова                             |
|                                   |
|                                   |
|На харьківському гербі зображені жезл-кадуцей та ріг рясноти.     |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|[pic]                                 |
|                                   |
|Що символізує кадуцей? Яке походження має ріг рясноти?        |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|Та й як, зрештою, інтерпретувати їхнє поєднання на гербі міста    |
|Харкова?                               |
|                                   |
|[pic]                                 |
|                                   |
|Існують гіпотези, за якими міфологія і символіка давніх греків    |
|складалася на грунті ще давніших міфів, які потрапили до Эллади, з  |
|одного боку, з півночі, з країни гіперборейців (тобто із       |
|південнослов'янських територій), а з другого боку, з півдня, із    |
|Єгипту, а Єгипет, в свою чергу, успадкував східні міфи й символи.   |
|Отож, символічний жезл-кадуцей бога Гермеса має глибокі езотеричні  |
|корені. Гермеса, хоча й його було залічено до богів Олімпу, завжди  |
|вважали архаїчним, тобто прадавнім божеством. Він відігравав дуже   |
|велику роль як вісник богів, помічник героїв в їхніх мандрах,     |
|супроводжувач до царства мертвих. До Гермеса – вічного винахідника,  |
|вигадника, який обдаровував навіть богів різноманітним мудрим     |
|приладдям, - ставилися з великим шануванням представники вельми   |
|несхожих аспектів діяльності, від купців і ремісників до шахраїв і  |
|злодіїв. Існує міф про те, що Гермес якось зловив величезну черепаху і|
|зробив з її панцира перший музичний інструмент – ліру, яку подарував |
|Аполлонові разом із сопілкою. За це Аполлон винагородив його золотими |
|сандалями і магічним жезлом-кадуцеєм. Проте Гермес тільки в пізніші  |
|часи перетворився на бога торгівлі та мандрувань, а за давніх давен  |
|Герместрисмегіст (тобто Тричі Найвизначніший), рівнозначний до    |
|єгипетського Тота, був богом знань, світла і священного письма, його |
|називали Божественим Глаголом. Певна річ, кадуцей – це суто     |
|єгипетська атрибутика, згадаємо фараонові символи влади.       |
|Але яку владу означає кадуцей? Те, що ним користувався головний    |
|розпоряджувач в Елевзинських містеріях, прихований зміст яких був   |
|присвячений піднесенню душі до Світу й Істини, підказує, що влада ця є|
|духовною. Крила орла знаменують польот душі у небесну сферу, а змія за|
|давніх часів була символом сходження духу в матерію, символом життєвої|
|енергії (згадаємо кундаліні-змію в індійській міфології, посох    |
|Заратуштри й супроводжуючих його орла та змію у давніх парсів).    |
|А ріг рясноти – за еллінською міфологією це ріг кози Амалфеї, що   |
|вигодувала Зевса, – споріднений із рогом рясноти слов'янського бога  |
|Світловида. Жрець Світловида наповнював священний ріг молодим вином, |
|яке символізувало повноту врожаю наступного року. Схоже на те, що   |
|давні греки робили теж саме. Адже супругою Зевса була Деметра, богиня |
|плодючості й рясноти, яка також поєднувала небо й землю як проводарка |
|добра, світла та знань. На честь неї та її дочки Персефони й     |
|відбувалися Елевзинські містерії. Священний ріг рясноти, за повір'ям |
|греків, надавав його володареві все, що тому заманеться, і був    |
|символом багатства й процвітання.                   |
|Ось і виходить, що на гербі Харкова в вигляді першої літери назви   |
|міста дивовижним чином поєднуються два найдавніших символа. Це    |
|сполучення виявляє благородну тенденцію міста - здобуття процвітання |
|внаслідок прагнення світла, добра та знань              ||Харків                             |
|[pic]                              |
|                                |
|    |                           |
|1627 - |Перша згадка про місто                |
|    |                           |
|1655 - |Писемний документ про місто              |
|    |                           |
|1656 - |Цар Олексій Михайлович дає місту           |
|    |статус самостійного воєводства            |
|    |                           |
|1765 - |Центр Слободсько-Української губернії         |
|    |                           |
|1780 - |Центр Харьківського намісництва            |
|    |                           |
|1835 - |Центр Харківської губернії              |
|    |                           |
|1917 - |Столиця України                    |
|    |                           |
|1923 - |Центр Харківської округи               |
|    |                           |
|1932 - |Центр Харківської області               |

   Історія Слобожанщини
   Слобідська Україна є однією з частин України. Цікаво, що наш
Харківський український філософ Григорій Савич Сковорода називав
Лівобережну Україну, або, як він казав, "Малоросію", своєю матір'ю, а
Слобідську Україну — своєю рідною тіткою, бо тут він проживав і любив сей
край, як пояснює його біограф М. І. Ковалинський. Виходить, що у кінці
XVIII ст., коли жив Сковорода, по скасуванню автономного строю Гетьманщини
(так колись йменували Лівобережну Україну, прим.Багалія) і Слобідської
України, назвисько «Україна» відносилося саме до так званого "Дикого поля".
І справді, ця країна більш, ніж остатні частини української землі, повинна
була так прозиватися в територіальнім значенні цього слова, бо це була
«україна», цебто окраїна, російсько-української землі. Колись російський
літописець називав Україною Руських земель пограниччя Переяславської землі
з половецькими степами; і там і тут відчувається, окрім етнографічного, і
географічне значення цього слова. Для кожного мешканця дніпровського
Правобережжя, і навіть Лівобережжя, тодішнє "дике поле", котре потім
заселили своїми слободами українські переселенці і котре раніше, у
домонгольську добу, у XI—XIII ст. було заселено прадідами слобожан —
древніми русичами Чернігово-Переяславської землі, хоча й було дідизною
українців XVII ст., але далекою україною. Слобідська Україна напочатку ХХ
сторіччя займала майже всю Харківську губернію й деякі з повітів Курської і
Воронезької губерній.

Це була площа, по котрій де-не-де простяглися невеличкі взгір'я. Вища інших
була північна частина Харківщини, а на південь вона робилася все нижчою та
нижчою, доки не доходила до отвершків Донецьких стягових гір. Курська
губернія найвища серед сусідніх Харківської і Воронезької, але й там є
тільки стягові гори. По них ішов водорозділ Дніпровського і Донського
водозборів, де лежав славетний в історії края Муравський шлях. А вже від
сього водорозділу розходилися на захід ложбини з балками і ярами, де багато
було річок і струменів.

На заселення "дикого поля" мали значний вплив місцеві річки. Тепер жодна з
них не судоходна, але колись було інакше. По Донцеві Сіверському
сплавлялося чимало байдаків з хлібом від Бєлгорода до Чугуєва, а звідти
їздили й на Дін. По Осколу у кінці XVI ст. московські служилі люди пливли
до його гірла з усім припасом для будування міста Цареборисова.
Дніпровськи вітки - Псьол, Сула, Ворскла - зв'язували Слобідську Україну з
Полтавщиною; річкою Вир, яка вливається у Сейм, а той у Десну - надавала
можливість спілкуватися з Чернигівщиною. На території Слобожанщини
дніпровськи річки зближалися з донськими. Слобожане перш починали селитися
там, де було більше води. Ось через що західні частини краю заселилися
густише й раніше, ніж східні, бо на сході було менше річок. Але з XVIII ст.
слобожанські річки починають щороку міліти, бо ліси дуже зменшилися і
порідшали.

Усі найважніші й найстаріші міста й слободи осажувалися на річках:

Суми - на Пслі;
Лебедин - на Ольшані;
Охтирка - на Охтирці;
Вільний - на Ворсклі;
Краснокутськ і Богодухів - на Мерлі;
Золочів - на Удах;
Валки - на Мжі;
Харків - на Харкові і Лопані;
Цареборисів - на Осколі;
Вовчанськ - на Вовчій;
Тор (Слов'янськ) - на Торці;
Чугуїв, Зміїв, Ізюм, Святогорський монастир - на Донцеві.

"Дике поле" тому й мало свою назву, що було вкрито степами, яки
переміжалися з лісами. Не дивно, що степи спокон віку вабили до себе
таборища кочових племен (гуннів, аварів, печенігів, торків, куманів,
татар). Пам'ять про це зберіглася у географічних назвах: селище Печеніги,
річка Торка та ін. Осілому на Україні поселенцеві нелегко було знайти
половчанина, або татарина в його кочовищах: шукай вітра в полі. А татарин
навпаки - раптом наїздив на села й хутори, убивав і уводив в неволю
слобожан, грабував скотину і добро. Слобожани повинні були захищатися від
татарських нападів лісами, болотами, горами, високими могилами, городищами,
земляними валами, дерев'яними огорожами, засіками... Виходить, степ не був
перепоною для розселення осілого люду, але разом з тим не захищав його від
татарина. Інше діло ліс. Він трохи затримував заселення, але разом з тим й
захищав переселенця від ворожих нападів. Лісу тоді було незмірно бульше,
ніж тепер. Ліси й поляни чергувалися по усьому побережжю Донця від Оскола
до Змієва, по вітках Донця теж йшли густі ліси, іноді по обох берегах:
Ізюмський, Теплинський, Черкаський и.т.п. Ліс був найсправжнім скарбом для
слобожан, бо з нього робили як кріпості й замки, так і все, що потрібно
було у хазяйстві, зокрема буди, гути, бурти, вітряки, млини й вінниці. На
останні переводилося більш усього лісу, бо тоді кожен українець мав право
гнати горілку.

Природа щедро наділила Слобожанщину плодовими деревами та кущами, садки з
пасіками були найчастіше першими оселями - хуторами країни. Край був
багатий диким звіром: у лісах водилися зубри, ведмеді, вовки, лосі, вепрі,
багато пушного звіру (соболі, лисиці, куниці, бобри, видри, тощо); у степах
- сайгаки й дикі коні. Дикого птацтва теж було дуже багацько - куріпок,
перепелів, бекасів, вальшнів, дрохв, тетерваків, вуток, лебедів, журавлів,
стрепетів, соколів, кречетів, яструбів, орлів. Не дивно, що в цьому краю
було розповсюджено ловецтво, навіть саме тут знаходилися "цареві лови". У
річках була страшенна сила риби. Мінералів було обмаль, тільки солі було
дуже багато, її здобували на торських та маяцьких озерах, а тоді чумаки
розвозили по усіх усюдах. Здобували ще й камінь для жорнів, крейду, яка
йшла на хати-мазанки, гончарську глину. Отже ця країна здатна була
забезпечити слобожанам культурне й достатнье життя. Грунт був більш усього
чорнозем, земля-цілина була дуже родючою. У Чугуєві, окрім баштанів з
кавунами та динями були заведені навіть виноградники для московських царів.
У широких степах легко було розводити табуни коней та рогатої худоби, отари
овець, гурти волів, череди корів та телят. Клімат був несуворий - повітря
весною, влітку і восені тепле.


 Все це вабило до себе людність, але після татаро-монгольського нападу ся
країна довго була вільна, гуляща. Татари сюди часто навідувалися й навіть
давали свої назвиська деяким бродам. Вони добре знали шляхи у заселену
Московщину і вибирали такі, щоб не переплавлятися через глубокі та широкі
річки. Древня "Книга великого Чертежа" перелічує одиннадцять таких бродів
(перелазів) - Каганський, Абашкин, Шебелинський, Їзюмський, Татарський та
ін. Багато звісних у Дикому полю шляхів також було прокладено татарами.
Славетний Муравський Шлях простував від Кримського Перекопу аж до Тули (а
це тільки 160 верст від Москви!) по межіріччю Дніпровського й Донського
водозборів. Сама назва шляху - татарська, бо в древньому документі
згадується татарин за прізвищем Муравський. Від Муравського
відокремлювалися Ізюмський й Калміуський шляхи, першій цілком, а другий
значною мірою проходили територією Харківщини. Були також шляхи
Кончаковський та інші менші. Окрім цих були ще шляхи московські й
українські: Старий та Новий Посольські, Ромодан (на честь боярина
Ромодановського), Сагайдачний (на честь гетьмана).

Заселення Слобожанщини

 Московська держава нешвидко, потроху просувала свої пограниччя на південь.
Там не було ніякої сусідньої держави, але орди татар, які самі жили в
Криму, мали таборища й кхоші з отарами у степах Новоросійських і без упину
робили наїзди на московські україни. Московський уряд для захисту своїх
рубежів будував кріпості.

Так, у XVI сторіччі при Іванові IV південна границя Московської держави
досягала тільки Чернигівщини. Це була Сіверська Україна з містом Путивлем
на чолі; існувало путивльське пограниччя із Литвою.

У кінці XVI сторіччя при Федорі Іоаничу збудовані були Воронеж, Валуйки,
Бєлгород, Курськ, Ливни - границя посувається на південь, на так звану
"польскую", цебто степову, украйну.

Годунов будує дуже далеко на півдні, недалеко від Святих гір по Донцеві
місто-кріпость Цареборисів (нині - Червоний Оскол на Харківщині). Під час
розрухи у Московській державі Цареборисів спустів і вилюднів, як і деякі
інші міста по московських українах.


Але в царювання першого Романова, Михайла, було побудовано багато нових
міст в Курщині й Воронежчині; з них потім склалася так звана Бєлгородська
лінія, за якою вже починався дикий степ; до прибуття українців на це дике
поле тамечка їздили тільки московські вартові та путівльськи станичники.

Було тільки кілька міст та менших осель на Слобідській Україні, котрі були
осажені московським урядом, а не українськими переселенцями, у першій
половині XVII сторіччя. Дуже старим московським острожком були Валки
(Можський острожок), назва яких походить від того, що були колись там вал
та рів. У 1650 році у Валках були вже й гармати, і воєвода. Але є
свідчення, що навкруги Валок, до їх збудування, вже жили українці -
пасішники.


"Український національний склад життя держався не тільки по селах, як
тепер, а й по містах, городах, де його тепер дуже мало. Ми його бачимо
навіть у такому центральному місті, як Харків, населення котрого тепер так
обрусіло, що, мабуть, більшість його й не знає, що колись Харків був чисто
українським містом, а потім, коли обрусів, частина його української
інтелігенції, прихильна до народа, працювала над відродженням свого народа
й бережно донесла се бажання до наших часів — до сього великого
українського руху, котрий не тільки утворив, але й проводить у життя і
національне, і політичне відродження усієї України, а разом з нею і Харкова
з Слобожанщиною."

 Харків у XVII— XVIII ст.
Харків був заснований у 1654 р., саме тоді, як Богдан Хмельницький перейшов
з усією Україною під московську “протекцію”. Місто заснувала ватага
українських переселенців з ватажком — осадчим Іваном Каркачем. Най же
пам'ять про Івана Каркача існує навіки у Харкові укупі зі спомином про
першого харківського козачого отамана Івана Кривошлика. Хоч про Ів. Каркача
яко першого харківського осадчого згадують тільки пізні документи (другої
половини XVIII ст.), але ми не можемо їх одкинути, а укупі з ними і
Каркача, бо ні для чого було тоді вигадувати його: очевидно, що ім'я це
збереглося у спомину населення, а окрім того й ранні документи знають серед
харківського населення Каркачів, проте прізвище відомо й тепер.
Українські переселенці з Задніпрянщини прийшли на дике поле і оселилися
там, де річка Харків впадає в річку Лопань — на Харківському городищу, де
колись, у домонгольську добу, у XII ст., був, мабуть, староруський,
український город, де тепер у Харкові знаходяться “університетська горка”,
собор і старовинній університетський корпус. Тут, у 1656 р., харківці
збудували земляну й дерев'яну огорожу навкруги городища і зробили її, як ми
знаємо, по свойому українському звичаю, щоб захистити себе від татар, але
ся огорожа не вподобалася московському воєводі, котрий велів зробити
кріпость по московському зразку.
|[pic]                           |


Оттак спочатку виявилися дві влади і у стихії культури — українська і
великоросійська. Але у складі населення Харків був, можна сказати, чисто
українським містом, бо сюди одразу явилася чимала купа українців — 587 чол.
козаків, а з жінками і дітьми се вийде, мабуть, до 2000 чол. Вони
з'єдналися в козацьке товариство, поділене на сотні й десятки, з отаманом,
сотниками і десятниками на чолі.
Д.І.Багалію пощастило розшукати в архиві і надрукувати список сих харківців
— із нього видно, що се були українці — Іваненки, Тимошенки, Єфименки,
Гордієнки, Олексієнки, Мельник, Колесник, Коваль, Кушнір, Котляр, Швець,
Ткач, Кравець. Бачимо там Журавля, Дудку, Стріху, Ломаку, Тетерю, Сироїжку,
Горобця й таких інших. Був Тихий, Дурний, Кривий, Недбаєнко. Був
Кременчуцький (мабуть, з Кременчука), Волошенин (мабуть, з Волощини),
Москаль (з Московії). Бачимо також — Якова Шаркова зятя: очевидно, що знали
більше самого Шарка, ніж його зятя Якова, і сей своє прізвище заполучив од
тестя.
|[pic]      |Це була головна ватага переселенців, а до неї почали |
|        |приходити й другі. Приходили, як ми знаємо, більш   |
|        |усього з Правобічної України, особливо в тяжкі часи  |
|        |Руїни, приходили і з Гетьманщини, приходили і з інших |
|        |місць Слобідської України, бо Харків вабив до себе  |
|        |населення як полкове і торговельне місто. Мав тут   |
|        |своїх служилих великоросійських людей і московський  |
|        |центральний уряд, але їх було небагато, якщо порівняти|
|        |з числом українського населення.           |


У 1665 р. було у Харкові українців 2282 чол. мужського пола (міщан 1290 і
хліборобів 992), а велико-росіян (дітей боярських і інших служилих людей) —
133.
У 1668 р. українців було 1491 мужського пола, великоросіян (служилих і
приказних людей) 75 чол. (мабуть, тут показані одні козаки і служилі люди
без дітей і родичів).
У 1670 р. у Харкові збільшилося число великоросіян, бо залишилися
великоросійські служилі люди для оборони города од татар. Українців було
тоді 2101 чол. мужського пола, великоросіян 415 чол. мужського пола.
У 1673 р. українців було 1276 чол. мужського пола, великоросіян 118 чол.;
се все були діти боярські городової служби, а полкових великоросійських
служилих людей вже не було.
У 1675 р. число великоросійських служилих людей знов значно збільшилося (у
6 разів): тепер їх було 625 чол.
У 1686 р. великоросіян було 571 чол. на 1937 українців.
|Виходить, що великоросійське населення у Харкові  |[pic]       |
|було текучим. Українці самі поселилися на вічне   |         |
|життя у Харкові, а великоросійських служилих людей |         |
|туди часами посилав московський уряд не по їх волі і|         |
|без їхнього бажання, не для заселення міста, а для |         |
|його охорони. Отже справжніми постійними поселенцями|         |
|Харкова були українці, котрі збудували собі будинки,|         |
|охазяїнувалися, з'орали землі, зайнялися ремеслами, |         |
|промислами й торгівлею.Щодо соціального складу   |         |
|харківського населення XVII ст., то воно поділялося |         |
|тоді на а) козаків полкової служби, б) міщан і в)  |         |
|цехових ремесників. Вищою владою у Харкові була   |         |
|полковнича влада. На чолі великоросійського     |         |
|населення стояв воєвода, над міщанами була ще окрема|         |
|влада війта, а над цеховими ремесниками стояли   |         |
|виборні цехмістри.                 |         |


У XVIII ст., у другій четверті сього століття, Харків був чисто українським
містом. З перепису Хрущова 1732 р. ми дізнаємося, що число українців тоді
щодо великоросіян збільшилося в порівнянню з XVII ст. Прізвища харківців
чисто українські, і, як би їх знав М. В. Гоголь, йому не потрібно б було
вигадувати прізвищ своїх українців: ми бачимо й Квітку, й Горлицю, й
Незовибатька, й Богомаза, й Лупикобилу, й Лупикобиленка, й Сухоребрика, й
Недерикута, й Кадигробенка, й Отченашка, й Кусьвовка, й Штанька, й Пацюка,
й Вареника.
Дуже цікаво буде побачити склад населення Харкова у 1732 р. з національного
й соціального боку. Більш усього проживало у Харкові козаків: виборних
козаків було 775 чол., у них підпомошників 1531, козачих підсусідків 85;
козачої старшини з робітниками 71, цехових ремесників 492, підданих,
посполітих і робітників 205, духовенства з робітниками 170; великоросіян
235, греків і інших чужоземців 21; усього 3595 чоловік.
Значить, більш усього було козачих підпомошників, далі за ними йдуть
виборні козаки, далі цехові ремесники. Виходить, що Харків з соціального
боку був таким же українсько-козацьким містом, як і інші міста Слобідської
України. Різниця була тільки у тім, що тут жило багато цехових, яких не
бачимо в інших городах. Харківських міщан у початку XVIII ст., як ми
знаємо, прилучили до козаків і оддали у полковничу владу.
Харківські козаки ділилися на дві сотні. Виборні козаки були більш
заможними людьми, ніж їхні підпомошники. У виборних козаків було більш
робітників, котрі проживали у їхніх семействах. На кожний двір виборного
козака приходилося взагалі по 5 душ чоловичої статі, а як включити
робітників та підсусідків, то прийдеться по 5, 7 чол. на сімейство.
Виходить, що це були дуже великі сімейства, коли ми звикли думати, що
українські сімейства були звичайно малі. Іноді одне сімейство містилося у
одній хаті, але частіше воно проживало у декількох хатах і тілько у одному
подвір'ї.
Але траплялися іноді й невеличкі сімейства: по одній душі мало 14 сімейств.
У 60 сімействах, котрі мали робітників та підсусідків, було по 3-4 чоловіка
на сімейство. Цікаво, що були й удови-козачки, які од себе виряжали на
службу, мабуть, підпомошників-наймитів. Чужі люди проживали у 20% усіх
сімейств. У козачих підпомошників на сімейство проходилося взагалі 6 чол.
мужського пола. Тільки 12 подвір'їв підпомошників містилися на підварках,
тобто не у самому місті, а у передмісті, і 21 сімейство проживало по чужих
дворах, котрі належали до старшини та усяких удов.
|[pic]       |До старшинського уряду належали харківський полковник|
|         |Григорій Семенович Квітка, полковий суддя Роман   |
|         |Григорович Квітка, полковий хорунжий Рибасенко,   |
|         |сотник першої сотні Григорій Васильович Ковалевський |
|         |і другої - Як. Хв. Денисевич. Жив своїм подвір'ям і |
|         |валківський сотник, потім ізюмський полковник Ів. Гр.|
|         |Квітка, удова полковника Куликовського, полковий   |
|         |писар, два писаря полкової канцелярії, 5 ратушних  |
|         |писарів і 1 таможений. Оце була невеличка купка   |
|         |козацької старшини, яка потім обернулася у дворян.  |


Цехові люди належали до таких ремесел: були ткачі, шевці, котлярі, ковалі,
різники, римарі, музики, склярі, шаповали, бондарі, гончарі, кравці,
дехтярі, кушнирі, теслі, олійники, винникі, солодовникі, коцарі і коцарки.
Цікаво, що музики були теж серед ремесників, бо і справді вони грали на
весіллях і годувалися од свого ремесла. Од римарів і коцарів получили свої
назвиська теперішні Римарська та Коцарська вулиці. Усі цехові мали свої
власні подвір'я й хати, окрім 5 чоловік, котрі жили у подвір'ях полковника
Квітки. У цехових були ще менші сімейства, ніж у козаків-підпомошників, у
них приходилося трохи більш 3 чол. на семейство. Були у них, одначе,
робітники і підсусідки — по 2 чол. на семейство. Значить, робітників у
цехових було далеко більше, ніж у козаків і підпомошників, бо кожний
ремесник хотів мати робітника.
Духовенства з робітниками було 116 чоловік. У Харкові тоді було 9 церков і
при кожній звичайно по 2 священника, а при соборній  - 2 протопопа. У
монастирі проживало 13 монастирських робітників. Духовенство проживало в
церковних домах при церквах. Окрім того декотрі священники мали ще й власні
подвір'я, в котрих проживали їх двірники та робітники. При церквах, як ми
знаємо, були школи, в котрих проживали учителі — дяки. Таких учителів було
тоді у Харкові 19 чол. При церквах були також і шпиталі. У Харківському
колегіумі жили учні латинської школи.
Поспільство, або піддані, поміщалися в 22 подвір'ях у 29 хатах. Жили вони
на підварках в передмістях маненькими хуторами: на хуторі полковника
Квітки, підпрапорного Черняка, козака Коваленка, ландміліцького полковника
Дуніна, полковника Куликовського, угольчанського сотника Михайлова,
харківського сотника Ковалевського, харківської крамарки Назаренкової,
Харківського Покровського монастиря, троїцького священника, харківського
городничого Голуховича; біля сього хутора був млин на р. Харкові, а при
млині жив мельник з сімейством. На тій же річці Харкові було ще 2 млина з
мельниками.
Особливе місце займали у Харкові велико-росіяне та чужоземці. Вони
поділялися на декілька станів.
|Одна частина великоросіян попала навіть у козаки. Це |[pic]       |
|були колишні служилі люди, котрі записалися у    |         |
|козацтво, коли у Харкові у 1700 р. були скасовані  |         |
|воєводи; їх було небагато — 13 дворів. Окрім сього у |         |
|Харкові проживали по пашпортах посадські люди, котрі |         |
|явилися сюди ради торгівлі із різних великоросійських|         |
|міст — з Курська, Вереї, Бєлгорода, Чугуєва, Тули,  |         |
|Єльця, Веньова. Далі йдуть армійські чини —     |         |
|абшитований капітан, поручики й інші; майже усі вони |         |
|мали в Харкові власні будинки. Були тут ще московські|         |
|служилі люди, котрі раніш записалися у козаки, а в  |         |
|1731 р. їх повернули у подушний оклад і записали у  |         |
|ландміліцію.                     |         |


Греків та інших чужоземців було 21 чол., між ними хрещений арап і удова
польської нації, євреїв зовсім не було. Проживало у Харкові двоє греків—
Костянтинов та Челенбі, котрі займалися купецтвом; у одного з них був
робітником татарин.
Хоч Харків тоді був таким же полковим містом, як і Суми, Охтирка, Ізюм,
Острогозьк і не мав значіння центра усієї Слободської України, але все ж
таки він і по числу мешканців, і по соціальному складу свого населення
відрізнявся від тих міст, мав над ними перевагу. Він був українським
козацьким містом, але у ньому проживало стільки великоросіян, скільки їх не
було ніде по інших полкових містах.
|[pic]       |У Харкові проживало вже тоді й великоросійське    |
|         |купецтво, котре трохи згодом значно збільшилося. Це |
|         |все було початком того нового обличчя, котре прийняв |
|         |Харків пізніше. У 1732 р. се був український город і |
|         |з національного, і з соціального боку. Більш 90 %  |
|         |населення було українського. Перше місце займав   |
|         |козачий стан. Козаки були власниками більшості    |
|         |міських подвір'їв та будинків За ними йшли українські|
|         |ремесники — се теж був сталий мінський стан, котрий |
|         |тримав у своїх руках потрібне для усіх рукомесло.  |
|         |Ремесники теж проживали у власних будинках. І    |
|         |козацтво, й цехові містилися тоді у Харков не на   |
|         |підварках, а у самому місті, навіть у його центрі, на|
|         |теперішніх центральних вулицях.           |


Цікаво, що й вулиці тодішні діставали свої назвиська від сих простих
козаків та ремесників. Не кажучи вже про такі вулиці, як Римарська,
Чоботарська, Коцарська, Кузнечна (вони були названі так по ремеслах), ми
маємо ще такі назвиська харківських вулиць у 1724 р. в Соборній парахвії:
вулиця пана полковника Квітки у замку, вулиця пана судді (Квітки), вулиця
Сотницька (пана сотника), Бесідина (де жив Бесідин), Михайла Дрикги (де жив
Дрикга), Сушкова (де жила Сущиха), Макс. Писаря (де жив М, Писарь), Сем.
Богодуховського (де жив Сем. Богодуховський), Синицького (де жив
Синицький), Єнощина (де жив Єноха), Борисенкова (де жив пушкар Борисенко),
Пістунова (де жив Пістун), Гребеникова (де жив Гребеник), Куликівка (де жив
Кулик), Шаповалова, Чайчина вулиця над ярком; усього 20 вулиць в центрі.
|У Миколаївському приході було 6 вулиць: над ярком |[pic]       |
|Щаповалова (де жив Шаповал), Карабутова (де жив  |          |
|Карабут), Бибикова (де жив Бибик), Шеметова,    |          |
|Калебердина (де жив Калеберда).          |          |
|У Вознесенському приході — дві вулиці —      |          |
|Шапранівська (де жив Шапран), Чугаївська (де жив  |          |
|Чугай).                      |          |
|У приході Покровського монастиря — одна вулиця   |          |
|Пищальчина (де жив Пищалко).            |          |


У Рождественському приході — 5 вулиць: Москалівка, Шилова (де жив Шило),
Пробита, Довгалівка, Безсалівка.
У Троїцькому приході 6 вулиць: Назарцева (де жив Назарець), Клименкова (де
жив Клименко), Гунченкова (де жив Гунка), вулиця добродія Сізіона (де жив
Сізіон), Юрченкова (де жив Юркевич).
У Михайлівському приході — 4 вулиці: Кулиничина (де жив Кулинич),
Корсуновська, Золотарева (де жив Золотаренко), Верещаківська.
У Воскресенському приході 8 вулиць — Дехтярева, Котлярова (де жив Котляр),
Мильникова (де жив Мильничка), Онопрієва (де жив Онопрій Різник), вулиця до
Меркула (де жив Меркул), Склярева (де жив Скляр), Крохмалева (де жив
Крохмаль), Миргородовска.
У Дмитріївському приході — 5 вулиць: їв. Турчина (де жив Турчин), Вас.
Титаря (де жив Титарь), Як. Котки (де жив Котка), їв. Кривого (де жив
Кривий), Вас. Котляра (де жив Котляр).
У Благовіщенському приході — 4 вулиці: Бережна, Помазанова, Опанасівська
(де жив Панасенко), вулиця Чорного Івана.
Як бачимо, українсько-демократичний зміст населення Харкова одбився навіть
у назвиськах його вулиць. Таким же українським демократичним був і склад
його домовласників. У самій багатій аристократичній частині теперішнього
Харкова — у приході соборному — бачимо окрім самої маленької купки
козацької старшини (дворян та чиновників тоді зовсім не було), такі
демократичні прізвища козаків та цехових, як Цілюрик, Звонарь, Голод, удова
Панамарка, удова Матяшиха, Бабеха, кравець Шватченко і таке інше. Теж саме
можна сказати і про домовласників вулиць Миколаївської церкви, Покровського
монастиря і взагалі усього Харкова.
   Через що ж було так багато тоді у Харкові дрібних домовласників? Через
те, що населення його, разом з усіма слобожанами, користувалося тими
льготами, які усі переселенці дістали від московського уряду, і серед сих
вільгот на першому місці стояла земельна, себто земельний наділ на
заїмочному праві. Перші харківські переселенці дістали даром на віки-вічні
зімлі під оселі і право вільного безоброчного наслідственного володіння
підгородніми землями. Такі права діставали й нові переселенці. Ось через що
з'явилося так багато домовласників серед харківців — кожний, діставши землю
у місті, зараз починав будувати собі хату. Так звичайно робили селяне; так
робили й городяне — харківці, бо й вони мало чим відрізнялися від селян, бо
й їх головним промислом було землеробство.
|                  |                  |
|[pic]               |[pic]               |
|                  |                  |


Збудувати хату-мазанку було досить легко — лісу, очерету, соломи й глини
було досить. Іще напочатку ХХ сторіччя у Харкові залишалося від старих
часів чимало таких хат під солом'яною стріхою. Такі хати бачимо ми на
старих малюнках Харкова XIX ст. Солом'яним і дерев'яним був майже увесь
Харків у XVII і першій половині XVIII ст. Кам'яними будинками у козацькому
Харкові були тільки — Покровський монастир, Колегіум, Собор та дві
приходські церкви. Кам'яних будинків ні у кого не було. Лавок з рундуками
було 290, шинків 163, винниць 29, але усі вони були дерев'яні.
У 1724 р. у Харкові було усього 1345 дворів, а у 1732 р.— 1280 хат, а
населення у 1732 р. було з жіноцтвом 7000 чол., себто одна хата приходилася
на 5 чоловік. Просторо тоді жили харківці. Плана городського поселення у
козацьку добу не було. На плані 1768 р. ми бачимо й старий план Харкова,
вулиці йшли не прямими, а кривими лініями; була сила пустопорожніх земель.
Харків навіть у кінці XVIII ст. являв з себе велику слободу. Академік Зуєв
і описує Харків такою слободою. Будинки, пише він, розкидані без ряду і
ладу, але широко — версти на 3 або 4. Се були, як він каже, українські хати-
мазанки. Були слободи — Захарківська, Залопанська, Клочківка і навіть
хутори-підварки. По новому плану під Харків було одведено 637 десятин.
Навіть у 1794 р. ледве не усі мешканці мали свої власні будинки: дворів
було тоді 1807, домовласників було 1601, усіх обивателів 1792 сімейства; з
них не мали своїх будинків тільки 191 сімейство.
Процес русифікації після скасування автономії
На початку XIX ст. Харків простягався з півночі на південь на 2 версти, зі
сходу на захід на 3 1/2 версти. Площа його захоплювала 7 кв. верст, або 1
750 000 кв. сажнів. На кожне подвір'я, включаючи сюди вулиці, приходилося
968 кв. сажнів, на кожного мешканця (їх було 11 000 чол.) — 160 кв. сажнів,
а у 1886 р. тільки 35 кв. сажнів. Се був, як ми бачимо, страшенний
земельний простор. Не дивно, що тоді було в Харкові багато садів і навіть
огородів. Найбільшу частину земель городяне добули даром. А позаяк існувала
земельна власність і не було ніякої ні соціалізації, ні муніціпалізації
землі у городі, то осельні землі переходили до нащадків, а також вільно
продавалися й купувалися. Ціна на землі, матеріали для будівлі і на робочі
руки стояла низька і через те й не трудно було кожному мешканцю здобути
собі власну хату.
|                  |                  |
|[pic]               |[pic]               |
|                  |                  |


Ось деякі звістки про тодішні ціни на подвір'я і будинки: кам'яний будинок
полковника Шидловського у два поверхи був куплений для Колегіума за 500
карб. У 1767 р. будинки у центрі купувалися по 600, 125 і 65 карб.
Пустопорожнє дворове місце мірою у 1500 кв. сажнів у кінці XVIII ст. у
Соборному приході було куплено за 35 карб., значить, по 2 1/3 коп. за
сажень Подвір'я у Миколаївському приході з будинком, службами, коморями,
огорожею, винницею на 2 котла з усім посудом, з хатою до неї, колодязем —
всього мірою у 336 кв. сажнів — було куплено за 325 карб.
Поденщики робили по 10 коп. денно, теслі за 15 коп. в день. Се мало, чи
багато? За 10 коп. можна було купити у 1732 р. 6 хунтів свинячого сала або
1/8 відра горілки, або 2 1/2 гарнца січеного меду, або 5 гарнців пива, або
5 хунтів коров'ячого масла, або 30 хунтів зерна. Виходить, що тодішній
поденщик за свою поденну платню міг дістати більш усякого йому потрібного,
ніж теперешній кваліфікований харківський робітник, який отримує середню по
Україні заробітну платню, не кажучі вже про пенсіонерів.
Населення Харкова, живучи в своїх власних будинках, де були й садки, й
огороди, жило з хліборобства, або з ремесел, або з промислів та торгівлі.
Не злиденно, не погано жилося харківцям під тодішнім українським, як то
кажуть, режимом, себто урядом, особливо, коли московська воєводська влада
була скасована і коли й козаки, й цехові мали свій власний козачий та
цеховий уряд і свій козацький цеховий суд. Не дивно, що тоді було багато
зроблено, щоб розвинути і поширити й свою культуру на національному грунті.
Але так було тільки у часи автономії.
|Після скасування автономії швидко пішло “обрусение” |[pic]       |
|Харкова і знищення його національної української   |         |
|культури. Харків зробився спочатку намісницьким, а  |         |
|потім губернським городом, з усіма російськими    |         |
|губерніальними установами. Разом з ними у Харкові  |         |
|з'явилося й російське чиновництво на чолі з     |         |
|губернатором, козацька українська старшина      |         |
|перевернулася тоді у російських дворян. Новорождене |         |
|місцеве дворянство дістало від цариці Єкатерини II  |         |
|жалованну дворянську грамоту, а укупі з нею — владу |         |
|над усією країною. У Харкові робилися дворянські   |         |
|з'їзди, де одбувалися вибори. Оттак з'явився у    |         |
|Харкові командуючий клас над усім суспільством.   |         |


Козацтво, з котрого складалася більшість населення, було скасовано і
повернуто у казенних обивателів. Дуже збільшилося число чужоземців.
Поширився й склався особливий стан російського купецтва, котрого у козацьку
добу майже зовсім не було. Уже у кінці XVIII ст. появилися також і євреї,
котрих раніше не було. Збільшилося число великоросійських ремесників —
теслів, каменщиків і таке інше. Для будування університету В. Н. Каразін
виписав з Петербурга чимало ремесників-чужоземців, особливо німців. Місцеві
українські ремесники почали виробляти свої вироби головним чином тільки для
людей простого стану і через се підупали й мусили переходити з центра міста
на його окраїни. Посполіти повернуті були у кріпацтво; від поспільства
усякими способами хотіло одмежуватися дворянство і не тільки з соціального,
але і з національного боку.
Так було в губернії, по селах, так було і в городах, а особливо в
губернському городі Харкові. На харківських ярмарках московські товари все
більше та більше витісняли чужоземні й українські. Харків зробився центром
просвіти і культури, але не української, а російської. Таким був і
заснований у самому початку XIX ст. Харківський університет і нові
гімназії, і повітова школа, і духовна семінарія. Учителі сюди приїздили не
тільки з України, а і з великоросійських губерній. Колишні народні церковні
школи, де трималася народня мова, були знищені й їх замінили нові,
російські школи. Усе те ми бачимо у першій половині XIX ст., і уже те вело
до русіфікації, цебто обрусіння, Харкова. А укупі з тим Харків перестав
бути українським містом і тому, що в його населення увіходило постійно
багацько переселенців з великоросійських губерній.
|[pic]                   |


Населення Харкова за XIX ст. збільшилося у 20 разів, тобто на 2000 %. Таке
величезне число, очевидно, не могло з'явитися від натурального збільшення,
і ясно, що у Харків з 20-х років XIX ст. їшло велике переселення народа з
інших місць. Вже в початку 70-х років XIX ст. ледве не половина мешканців
Харкова була не тубільцями, а захожими людьми (45 %). Більш усього
переселенців дала Курська губернія, потім Орловська, Московська, Калузька і
інші великоросійські. По перепису 1897 р. тільки 1/3 населення Харкова (32
тисячі) була тубільцями або з Харківського повіта, остатні 2/3 (73 тисячі)
були чужаками. З однієї Курської губернії було 23 тисячі чоловік, а з
іншими великоросійськими губерніями Великоросія дала 33 тис. чол. Число
чужоземців теж значно збільшилося: з однієї Келецької губернії прийшло 1500
поляків, з Кавказа — 1000 тамошніх мешканців, з чужих земель— 1200 чол.
Оце переселення не української людності у Харків і змінило його колишнє
українське обличчя, особливо в другій половині XIX ст. Новоприхожі гості
опанували містом і одсунули геть на підварки старинних тубільців, колишніх
хазяїнів міста й країни, котрі здобули й кровію своєю оборонили од ворогів
землю, поливаючи її своїм потом, заснували й Харків, захищали його і
положили початок його промислам, торгівлі і культурі. “Воля”, котра дала
багацько переселенців, нові залізниці, поширення торгівлі, нові фабрики і
заводи, військо, де широко панувала русіфікація, школи, де зовсім не
допускали рідної української мови,— все це ще більше поширило русіфікацію
Харкова. Але все-таки треба сказати, що українська стихія серед
харківського населення трималася на протязі усього XIX ст. й дожила до
наших часів.
|[pic]            |Напочатку XIX ст. Харків ще був українским|
|              |містом, бо його населення у своїй     |
|              |більшості зберегло і свою мову, і одежу, і|
|              |звичаї. І ще за часи Квітки (у 30-ті роки)|
|              |справлялося у Харкові чисто українське  |
|              |весілля. Рейнгард у своїх споминах каже, |
|              |що у 30-х роках у Харкові міщане й селяни |
|              |розмовляли чистою українською мовою, мали |
|              |й український побут й трималися      |
|              |українських звичаїв. Тримався цей побут і |
|              |на Панасівці, і за Харковом, не кажучи вже|
|              |про Заїківку, Журавлівку, Іванівку та інші|
|              |колишні слободи.             |


Тільки на Москалівці, де оселилися москалі, лунала народна великоросійська
мова, а в центрі і серед панства та інтелігенції взагалі панував руський
літературний язик. І у кінці 70-х років XIX ст. Харків був куди більше
русіфікований, ніж його повітові міста або сусідня Полтава.
А все-таки за переписом 1897 р. 25 % харківського населення признали себе
українцями (45092 чол., з них 23430 чоловічого, 21662 жіночого полу), а 58
% признали себе великоросіянами. Навіть можна думати, що в дійсності людей
українського походження було у Харкові значно більше, бо серед його
населення родом з Харківщини було 96 тисяч, а з Полтавщини — 5 тис., з
Київщини — 4,5 тис., з Катеринославщини — 2,5 тис., з Подолії — 1,5 тис.,
усього з українських губерній 110 тис., і хоч якась частина їх, можливо,
теж була великоросами, а все-таки здається, що немало з українців просто не
признали себе українцями, бо не знали, хто вони такі, а інші, поробившися
свідомими перевертнями, навмисне записали себе руськими. Цікаво, що
українцями заявили себе більш усього нижчі стани суспільства — військові,
залізничні та домашні службовці, сільськогосподарські торговці. А коли так,
то не можна казати, що навіть напочатку ХХ ст. Харків за складом свого
населення був чисто “русским” містом.
Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.
На протязі усього XIX ст., коли йшла русифікація Харкова і України, коли од
українського народа, який проживав по селах Харківщини, де він складав і
досі складає з себе переважно значну більшість, одірвалися цілі стани, як
дворянство, чиновні люди, купецтво, взагалі інтелігенція — у ці ж самі часи
почали виявлятися з сієї самої інтелігенції окремі особи, котрі щиро любили
український нарід і хотіли наблизитися до його, ознайомитися з його життям,
з безмірними багацтвами його поезії, з його побутом, з його мовою.
Одни почали писати по-українськи і утворили нову українську літературу;
інші збірали пам'ятки української історії, працювали над науковою історією
української мови. Така щира любов до України утворила серед харківської
інтелігенції купки й гуртки українських народолюбців; ми бачимо їх у
Харкові на протязі усього XIX ст. Вони утворювалися серед молоді — учнів
вищих і середніх шкіл, особливо універсітету, і серед суспільства, й значну
участь у них приймали професори Харківського університету.
|[pic]                        |


До цього треба додати, що Харківський університет взагалі був прихильний до
українознавства і дав чимало славетних діячів на цій ниві. Він з самого
початку свого
— працювати на користь тієї країни, де він був заснований, для того
населення, яке зробило такі величезні жертви для можливості мати вищу школу
у свойому рідному краю — у Слобожанщині. Треба добре пам'ятати про те, що
коли б слободсько-українське суспільство — усі його стани взагалі — не
внесло б своєї жертви на університет, Харків ніяким побитом не мав би
університета раніше Києва. Треба завжди пам'ятати й про жертву харківських
військових обивателів слобожан — 150 десятин землі на Сумському шляху,
котрі варті тепер багато мільйонів (там тепер красуються нові будинки
клінік і лабораторій нового університетського городка). І Харківський
університет на протязі майже 200 років свого існування багато зробив для
України: для пізнання її землі, її населення; і можна тільки висловити
бажання, щоб тепер - у добу української незалежності — праця університета
у цьому напрямку поширювалася.
|[pic]                    |


Щирим українцем серед перших професорів Харківського університету був, по
оповіданню Цебрікова, Комлишинський, котрий розмовляв по-українськи, також,
як і усе його семейство — батько та сестри; побут їх був також український.
З професорів Харківського університета вийшов і один із славетних поетів
Украйни — П. П. Гулак-Артемовський, котрий у 40-х роках XIX ст. був і
ректором університета. Він писав чудовою, яскравою, народньою слободсько-
українською мовою; його байка “Пан та собака”, де він виступав проти
кріпацтва, мала і широке суспільне значіння. Білецький-Носенко писав, що
казочка Гулака-Артемовського читалася з такою ж великою утіхою, як і
“Енеїда” Котляревського, і багацько народу знало ті байки напам'ять. Другий
одночасник Гулака-Артемовського Неслуховський додає до цього, що твори
Гулака будили у суспільстві любов до українського народу.
|Харків дав також і славетного українського    |[pic]        |
|письменника Григорія Хведоровича         |          |
|Квітку-Основ'яненка, котрий належав до звісного  |          |
|нам старшинського роду Квіток, що дав і      |          |
|слободсько-українських полковників і усяких    |          |
|старшин. Григорій Квітка був славним суспільним  |          |
|діячем у Харкові, проживаючи на Основі, і іще   |          |
|далеко більшу славу заслужив яко         |          |
|письменник-прозаїк. Тут він зайняв перше місце  |          |
|серед українських письменників старих часів    |          |
|українського письменства.             |          |


Два тома його оповідань вийшли у 1834 р. і мали надзвичайний успіх,
особливо на Слобожанщині та у Харкові, бо він змалював там правдиво життя
слободсько-українського селянина з великою щирою прихільністю до нього, з
великим знаттям його побуту, його мови, його історії. Він не тільки любив
українську народну мову, він сам думав на цій мові і писав на ній свої
найкращі твори; те, що писав він по-російськи, виходило якимсь блідим і
неяскравим. Не дивно, що на нього одночасні тодішні харківські письменники
— Гулак-Артемовський, М. Костомаров, А. Метлинський і уся молодь дивилися,
як на батька української прози.
|[pic]               |Проф. Ізм. Ів. Срезневський,    |
|                  |оповістивши Погодіна про смерть  |
|                  |Квітки (помер у 1843 р.) і про його|
|                  |похорон, на котрий прийшов не   |
|                  |тільки увесь Харків, але й селяне |
|                  |поблизьких осель, додає до сього, |
|                  |що Квітка був першим народним   |
|                  |письменником на Україні. Через   |
|                  |Квітку навіть і Харків одержав   |
|                  |значіння літературного центра не  |
|                  |тільки серед українських, але серед|
|                  |російських письменників; і ті, і  |
|                  |другі або листувалися з Квіткою,  |
|                  |або заїздили туди, щоб з ним    |
|                  |познайомитися.           |

Велике значення мав Квітка і для гуртка молоді, котра цікавилася
українством, бо він сам був немов живим українським літописцем, істориком і
етнографом; великій вплив він мав і на Костомарова, і на Срезневського.
Славетний історик М. І. Костомаров учився у Харківському університеті, і
під впливом українських етнографічних розвідок і Квітки сам почав писати по-
українськи вірші й драми (у кінці 30-х і початку 40-х років): “Савву
Чалого”, “Переяславську ніч” (драми), українські балади, переклади з
Байрона, самостійні вірші. Другий учень Харківського університету А. Л.
Метлинський зробився у ньому ж професором і теж разом з етнографічними
виданнями (пісень) видав власні поетичні твори — “Думи і пісні та ще дещо”.
Тут і власні вірші автора, і переклади з німецького, чеського, польського,
сербського і словацького. Метлинський добре володів українською мовою, але
поетичного талану у нього було дуже мало. Мотиви його поезії невеселі,
іноді помічається вплив на нього народної поезії; є щира любов до старої
козаччини, її високих могил, до степу, до батька Дніпра.
|[pic]                   |


Згадаємо ще з харківських письменників тих часів про Ст. Писаревського —
харківського протопопа, котрий писав під псевдонімом Шерепері і зложив
оперу “Купала на Івана” і гарну розповсюджену пісню за “Німан іду” і
“Писульку до Яиька Мірянського”. Петро Писаревський написав оповідання
“Стецько Можебилиця”, П. Кореницький (диякон) — поему “Вечорниці”, Л.
Боровиковський — вірші і байки. У ті ж старі часи розпочав свою літературну
поетичну діяльність і письменник великого поетичного талану Я. І. Щоголєв,
котрий у кінці свого життя видав свої твори у двох великих збірниках
“Ворскло” і “Слобожанщина”.


Використані джерела:

 1. Д.І.Багалій. Історія Слобідської України, Харків, "Дельта", 1999.
 2. „Слобожанщина” Факсімільне видання: ИЗДАТЕЛЬСТВО "СОЮЗ" Харьковскаго
  Кредитнаго Союза Кооперативов, 1918, серія "Культурно-історична
  бібліотека"
 3. Валерій Білоус „Харків –рідне місто”
 4. Д.І.Багалій "Історії Слобідської України"
 5. В.Г. Кралов „Герби українських земель”
 6. М.П. Потин „Населення та побут Слобідської України”[pic]

Для добавления страницы "Слобожанщина - історія розвитку"в избранное нажмите Ctrl+D
 
 
   
 
Хронология
 
 
Библиотека
 
 
Статьи
 
 
Люди в истории
 
 
История стран
 
 
Карты
 
   
   
 
Рефераты
 
 
Экзамены, ЕГЭ
 
 
ФОРУМ
 
 

В избранное!
нас добавили уже 9928 человек...
 
   
   
РЕКЛАМА
 
   
 

   
Поиск на портале:
вверх
История.ру©Copyright 2005-2024.
вверх