РЕФЕРАТ


  Україна перебуває на шляху власного державотворення. Цей довгий шлях,
який бере початок в давні часи, у ХХ столітті проявився якнайяскравіше в 40-
50-ті роки у збройній боротьбі українського народу під проводом ОУН в лавах
УПА. Перейнявши тоді все найкраще, що було в українців у досвіді боротьби
за незалежність, ОУН/УПА досягла значних успіхів у нерівній боротьбі.
Успішний досвід того часу є найкращим зразком для нас сьогодні.
   Спираючись на первинні документи ОУН/УПА та грунтовні історичні
дослідження з цього питання автор спробує висвітлити такі проблеми:
1. Історія створення ОУН/УПА та історичні умови виникнення  феномену
  визвольної боротьби на Україні в 40-50-ті роки ХХ ст.
2. Структура, будова та чисельність ОУН/УПА в різні періоди їх існування.
3. Діяльність ОУН/УПА та її значення для подальшої історії України.
4. Значення вивчення проблеми на сучасному етапі та важливість використання
  узагальненого у дипломній роботі матеріалу у виховній  діяльності,
  насамперед в середній школі.
  Об’єкт дослідження – національно-визвольна боротьба українського народу
у 40-50-ті роки ХХ століття, її відображення в історичній науці та
політичне підгрунтя історичних оцінок.
  Мета роботи – узагальнення досвіду висвітлення подій в історичній
науці, практичні рекомендації щодо застосування матеріалів у виховній і
публіцистичній діяльності.
  Метод дослідження – описовий, порівняльний.
  Наукова новизна роботи полягає у тому, що  історичний  матеріал
розгядається з точки зору насамперед політики і соціальної психології.
  Робота може бути використана у викладацькій і виховній діяльності в
середній школі та позашкільних закладах.
  Робота складається з 62 сторінок, містить 8 ілюстрацій.
  НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ, ВІЙСЬКОВИЙ, ПОЛІТИКА, ІДЕОЛОГІЯ,  ВИХОВНИЙ,
ІСТОРІОГРАФІЯ.